Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden.

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen (o.a. wiet) te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgasballonnen en patronen te gebruiken in de kamer. Bij het gebruik van deze middelen zal er overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van € 250,00. Bij sabotage van de rookmelder of het afgaan van de rookmelder zal er overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling van de kamer.
 • Met meerdere personen dan maximum is toegestaan op de kamer aanwezig te zijn.
 • Het ontvangen van bezoek op de kamer.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.

 • Onze directie wenst u een prettig en veilig verblijf toe.

Reglement kamers

 • Roken is in het gehele hotel niet toegestaan. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u € 250,00 in rekening voor de extra schoonmaak kosten en/of geleden schade. Bij sabotage van de rookmelder of het afgaan van de rookmelder zal er overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling van de kamer.
 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 • Indien u een baby wenst mee te nemen, kunnen wij hier een kinderbedje voor plaatsen à € 10,00 per nacht. Kinderen onder de 12 jaar zijn toegestaan, mits 1 volwassene hierbij aanwezig is. Het meenemen van kinderen/baby’s is geheel op eigen risico.
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 12:00 uur. Indien u borg heeft betaald zullen wij de controle uitvoeren wanneer u zich meld voor de check-out.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Wij vragen voor de kamersleutel uitgifte een borg van € 150,00 welke contant, per pin of creditcard kan worden voldaan. De borg zullen wij bij uitcheck retourneren, mits de kamer in de juiste staat wordt achtergelaten.
 • Het overleggen van een geldig ID bewijs is verplicht
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op suites.

Alert List en contantenlijst

 • Valk Exclusief vindt het belangrijk om overlast en criminaliteit in haar hotels- en restaurant tegen te gaan. In dat kader hanteert Valk Exclusief een lijst (de Alert List) met daarop personen die op basis zwaarwegende redenen de toegang tot een hotel of alle Valk Exclusief is ontzegd. Ook houdt Valk Exclusief een contantenlijst bij tegen fraude en wanbetaling. Valk Exclusief heeft daarom een gerechtvaardigd belang voor deze gegevensverwerking. Op basis van dit beleid kan Valk Exclusief in uitzonderlijke gevallen besluiten om een gast de toegang tot haar hotels of andere diensten te weigeren, of voorwaarden aan betalingsmethoden te stellen. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van het plegen van fraude, veroorzaken van overlast, overtreding van huisregels, het toebrengen van schade aan eigendommen van andere gasten of medewerkers van Valk Exclusief, het toebrengen van letsel aan andere gasten en/of medewerkers van Valk Exclusief of ander onbehoorlijk gedrag. Valk Exclusief hanteert een strikt en zorgvuldig beleid rond de gegevensverwerking en de gegevensbeveiliging van de Alert Listen de contantenlijst. De normale privacyrechten van een betrokkene zijn hierop onverkort van toepassing (verwezen wordt naar hoofdstuk 10 van de Privacyverklaring).
 • Valk Exclusief registreert naamgegevens, geslacht en geboortedatum van minderjarigen en kinderen indien zij aan uw Valkaccount worden toegevoegd of onder begeleiding of met toestemming van een ouder/voogd in één van onze hotels verblijven. Het is geen bewust doel van Valk Exclusief om andere gegevens van kinderen te verwerken, tenzij u het van belang acht dat informatie over uw kinderen onder onze aandacht wordt gebracht. Valk Exclusief is wettelijk verplicht om deze gegevens te verwerken.
 • Door de overheidsmaatregelen, zijn wij als horecabedrijf verplicht om bij al onze gasten een gezondheidscheck te doen en bepaalde gegevens te registreren en te bewaren. Het betreft de volledige naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en de datum van uw bezoek. Met uw toestemming bewaren wij ook voor maximaal 14 dagen uw antwoord naar aanleiding van voormelde gezondheidscheck.